6 Edycja connected banking Afryka Zachodnia


Po wielkim sukcesie poprzedniej edycji, 3rd Annual Africa Digital Banking Summit -Innovation and Excellence Awards - która została przemianowana na 6th Edition Connected Banking Southern Africa powraca z dużo większą siłą i rozmachem niż poprzednio, pod hasłem "Accelerating Financial Inclusion through Digital Adoption" szczyt odbędzie się 15 i 16 listopada 2022 roku, w formacie hybrydowym w Akrze, Ghana.

Sektor finansowy Afryki Zachodniej był świadkiem fali innowacji cyfrowych, które napędzały usługi i aplikacje, które miały potencjał, aby naprawdę wstrząsnąć sektorem bankowym. Banki, Fintechs i instytucje finansowe zaprzęgły do pracy rozwiązania cyfrowe zaprojektowane do obsługi bankowości bezdotykowej i zdalnej, co odblokowało możliwości dla milionów cyfrowo połączonych diaspor, które pozostają formalnie nieubankowione, ale aktywne ekonomicznie.

Banki centralne w regionie wdrażają politykę mającą na celu spełnienie wymogów nowej generacji ewoluującego klienta bankowego, analizując przy tym wyzwania i sukcesy regionów, które stały się liderami włączenia finansowego. Sektor przyjmuje również zautomatyzowane systemy bankowe, zaawansowane platformy pieniądza mobilnego, dostosowane do potrzeb kredyty i cyfrowe instrumenty pożyczkowe oraz waluty kryptograficzne dla tego obiecującego rynku.

Na Szczycie spotkają się liderzy i eksperci z całego regionu reprezentujący, Banki, Towarzystwa Ubezpieczeniowe, FinTechy i TechFiny, Digital i NeoBanki, Niebankowe Organizacje Finansowe, Spółdzielnie, Fundusze Inwestycyjne, Firmy Zarządzające Aktywami.

Event Focus:

 • Zarządzanie tożsamością i dostępem.
 • Crafting a Cashless/Cash-lite Economy.
 • Digital Access - przyszłość integracji finansowej.
 • Digital Wallets and Digital Lending.
 • Impact of AI, ML & Robotics Cognitive Banking applications.
 • Strategia Cyber Resilience.
 • Bezpieczeństwo - model all-pervasive.
 • Synergie pomiędzy tradycyjnymi FI a Telecoms.
 • Przyspieszenie transformacji cyfrowej przez pryzmat klientocentryczny.
 • Model Digital Only - Trendy i wyzwania.

Co czeka Cię na 6 edycji Connected Banking West Africa?

 • Zaangażowanie nowych odbiorców.
 • Ekskluzywny branding.
 • Spotkaj się z ekspertami i influencerami.
 • Zdobądź przewagę, dzięki najnowszej perspektywie.

Media społecznościowe

Skontaktuj się z nami: [email protected] lub 44 20 3808 8625